top of page

כיצד תדעו אם הנכם זכאים ליישום תמ''א 38 בביתכם?

בעלי בתים רבים אשר מתגוררים בבניינים ישנים יחסית, מגלים כי פרויקטים בתמ"א 38 מניבים תועלות

ויתרונות רבים.
על מנת להבין האם בניינכם זכאי להיכלל בתוכנית המיתאר הארצית להגנה מפני רעידות אדמה (תמ"א 38),

יש לבצע בדיקת זכאות וכדאיות.

בדיקת זכאות לתמ"א 38 כוללת היבטים רבים ובהם התכנון והאדריכלות, המימון , המשפט והבינוי המחודש.

איך מתחילים?
על מנת לקדם פרויקט תמ"א 38, יש לקבל אישור מרוב הדיירים המתגוררים בבניין, ולפחות 80% מהם.
על ציבור הדיירים למנות ועד מטעמו, אשר ינהל את הפרויקט אל מול היזם והקבלן הנבחר.
לאחר מינוי הועד, ובטרם יציאה לביצוע פרויקט תמ"א 38, יש לבצע מספר רב של בדיקות כדאות והיתכנות.

מה כוללות הבדיקות לביצוע פרויקט תמ"א 38?

בדיקת היתכנות - בשלב זה החברה היזמית והקבלנית בודקת את תוכניות הבניין ואת התב"ע ( תוכניות בניין עיר המונפקות בעירייה). כעת ניתן להבין נתונים קריטיים אודות הבניין ובהם גילו, שטחו ועוד.

בדיקה תכנונית - בשלב זה נבדקות תוכניות הבניין על ידי אדריכל, להבנת פוטציאל השינוי, זכויות בניה ועוד.

בדיקה משפטית - פרויקט תמ"א 38 נושא בחובו אספקטים משפטיים רבים. בשלב זה משתלב עו"ד מומחה

בהתחדשות עירונית, לבדיקת כל הזכויות המשפטיות של הבניין.


ומה עכשיו?
לאחר ביצוע כל הבדיקות, ועם ההבנה כי הפרויקט כדאי ובר ביצוע, ובעיקר על מנת למצות את הפוטנציאל הרב ביותר בפרויקט, תוך ביצועו כהלכה, יש לבחור חברה יזמית וקבלנית המומחית בביצוע פרויקטים בתמ"א 38.

משמעות בחירתו של גוף בנייה מקצועי קריטית, שכן יש לוודא באופן מוחלט את היתכנותו של הפרויקט, יכולות ביצוע, הטמעת תוספות כגון חניה ומעלית ועוד.
רק חברה קבלנית מנוסה, תדע להבטיח שיפור משמעותי ברמת החיים, הגנה מקסימלית מפני רעידת אדמה – וגם לעמוד בהבטחותיה.

מיבנה – חברה קבלני מקצועית ומנוסה בביצוע פרויקטים בתמ"א 38 אנו במיבנה מיומנים בביצועו המורכב של פרויקט תמ"א 38.
לכל פרויקט, אנו מביאים עמנו את מכלול הכלים, הידע והניסיון הקבלני שרכשנו לאורך השנים.
אנו מעודדים אתכם ליצור עמנו קשר, לקבוע פגישה, ולהבין עד כמה איכות המגורים עתידה להשתפר.

Hachoza-Raanana_c1.jpg
bottom of page