top of page

תמ''א 38 - מה זה כולל?

תקנות התמ"א 38 מנחות את יזמי הפרויקטים ואת הדיירים לגבי האופן בו יש לבצע את ההליך, ומי זכאי לו.

המבנים הזכאים למימון פרויקטים בתמ"א 38 הינם מבני מגורים בלבד, כאלו שנמצאו ברי תקנה ולהם מעל ל3 קומות.

מבנים אלו יקבלו אישור מהועדה הארצית לתכנון ובניה, רק במידה ואין פגיעה בחזות העיר או בתושבים.

 

פרויקטים בתמ"א 38 כוללים:

    חיזוק יסודות המבנה והפיכתם לעמידים בפני רעידת אדמה

    הוספת קומות

    הרחבת קומות

    הוספת מרחבים מוגנים דירתיים ועוד

 

תמ"א 38 - מדוע זה כדאי?

פרויקטים בהתחדשות עירונית המבוצעים כראוי, מייצרים חוויית מגורים משופרת לדיירי הבתים.

 

פרויקטים בתמ"א 38 אינם כוללים את חיזוקו של המבנה בלבד, אלא גם:

    חידוש תשתיות יחידות הדיור והפיכתן למתקדמות יותר

    הוספת מעלית לבניין

    הוספת ממ"דים לכל יחידת דיור

    הוספת חניה פרטית במידת האפשר

    שיפור חזות הבניין ועוד

 

פעולות אלו מבוצעות על ידי היזם, אשר בתמורה מקבל זכות בניה למכירה יחידות דיור נוספות, הממנות בחלקן את פעולות החיזוק והשיפוץ היקרות.

 

פרויקטים בתמ"א 38 – איך זה עובד?

דיירים רבים המתגוררים במרכזי הערים היקרים, נתקלו ביוזמות תמ"א 38 רבות על ידי גופים שונים.

 

תהליכים אלו כוללים את השלבים הבאים:

    יוזמה לקיום הפרויקט על ידי הדיירים - רק עם קבלת רוב מוחלט של דיירי הבניין לעצם ביצוע הפרויקט, ניתן לקדמו.

    בחירת החברה היוזמת לניהול והחברה הקבלנית לביצוע

    בחירת הספקים המלווים את הפרויקט ובהם עורך דין ומפקח (ההוצאות משולמות על ידי החברה היוזמת)

    תכנון הפרויקט בשיתוף נציגות הוועד, דיירי הבניין והמלווים המשפטיים

    שלבי הביצוע והפיקוח עד למסירת המפתחות

 

ביצוע פרויקטים בתמ"א 38 עם חברת מיבנה:

אנו במיבנה מיומנים בביצוע פרויקטים בתמ"א 38 על הצד הטוב ביותר.

כחברת בניה קבלנית מורשית ומנוסה, אנו מלווים את הפרויקט משלבי הייזום והתכנון ועד לביצוע האופטימלי.

זאת בזמינות גבוהה לדיירי הבניין, בהקפדה על איכות חומרי הגלם ובעמידה לרשות התושבים גם לאחר מסירת המפתחות.

כשותפים מלאים לתהליך, אנו מציעים מעטפת שירותים שלמה המבטיחה ראש שקט וביטחון, עם תוצאות קבלניות בסטנדרטים הטובים ביותר.

bottom of page