top of page

כל מה שרצית לדעת על פרויקט תמ''א 38

מהו תמ"א 38?

 

תמ"א 38 הינה תוכנית מיתאר ארצית, המקודמת ביוזמת הממשלה, ומעניקה זכויות בניה ואפשרויות מיגון מפני רעידות אדמה לבניינים נבחרים.
כידוע, ישראל ממוקמת באזור מועד לפורענות בכל הנוגע לרעידות אדמה, בשל הקרבה לשבר הסורי אפריקאי.
על פי מומחים, רעידת אדמה משמעותית באזורנו הינה עניין של זמן, ועתידה להשפיע קשות על אזורים בנויים בצפיפות, ושלא על פי התקן הנדרש.
על כן פרויקטים בתמ"א 38 הולכים ונעשים נפוצים עם כל שנה חולפת.
 

 

מי זכאי להיכלל בתוכנית הזכאות לתמ"א 38?

 

על פי תקנות התוכנית, רק בניינים אשר נבנו לפני שנת 1980 זכאים להיכלל באפשרות ביצוע פרויקטים אלו. זאת משום שתקן ת"י 413 לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, נכנס לתוקפו רק בשנת 1975.

 

תמ"א 38 – כיצד זה מתבצע?

 

ישנן כמה שיטות לביצוע חיזוק המבנים מפני רעידות אדמה.
על פי הערכות המומחים, במידה ואין הבניין בר תקנה, מתבצע הליך של הריסת המבנה והקמתו מחדש.
במידה וניתן לחזק את המבנה מבלי להרסו, מתבצעות פעולות חיזוק על ידי קירות תמך הנדסיים, הטמעת אלמנטים מפלדה וברזל, יחידות מבוטנות ועוד...
 

 

האם היעדר הצורך בתוכנית מפורטת מסכן אותי?

 

כוונת ממשלת ישראל בקידומו של פרויקט תמ"א 38, הינה לספק תמריץ ליזם ולדייר על ידי הליכי תכנון עירוניים, המוגשים לעירייה ומשך ביצועם לרוב, הינו קצר יחסית. דווקא בשל עובדה זו, פרויקטים רבים עלולים להתבצע שלא כראוי.
זו הסיבה בשלה מומלץ מאד לערב חברה קבלנית ויזמית מנוסה, מיומנת ומקצועית בביצוע פרויקטים בתמ"א 38.
 

 

תמ"א 38 – מדוע זה כדאי לדייר וליזם?

 

כאמור, מטרת תוכנית המיתאר לרעידות אדמה הינה לעודד את בעלי הבתים לשפר את עמידות בניינם בזמני ביצוע קצרים.

על אף מטרת הפרויקט לחזק מבנים מפני רעידות אדמה, בפועל, על ידי ביצוע התוכנית מקבלים דיירי הבניין הזדמנות לשפץ את דירתם, להטמיע בה מרחבים מוגנים ולשפר את חזות פנים וחוץ הבניין.
מעבר לכך, ברוב הפרויקטים של תמ"א 38 מתווספות תוספות בעלות ערך לבניין, ובהן מעלית, מרפסות ועוד.
זאת, ללא תוספת מחיר מצד הדיירים.

ביצוע פרויקטים בתמ"א 38 הינו כדאי ליזם, המקבל לידיו עידוד בדמות זכויות בנייה ומיסים מופחתים. חלק מזכויות הבנייה מתועלות לטובת הדיירים הקיימים ובחלקן האחר, ניתן לעשות שימוש רווחי כגון הוספת קומות ויחידות דיור ומכירתן.
 

 

אנחנו מעוניינים. מה עלינו לעשות כעת?

 

מאחר ובמסגרת תמ"א 38 אין צורך להגיש תוכנית מפורטת, באפשרותו של הועד הבנייני להגיש בקשה לוועדה הארצי לתכנון ובניה, באופן עצמאי.
עם זאת, רוב רובם של הוועדים המייצגים, בוחרים בחברה יזמית וקבלנית לביצוע כלל שלבי התהליך. זאת משום שפרויקט תמ"א 38 כולל אספקטים מקצועיים רבים ובהם היבטי תכנון, פיננסים, משפט, ביצוע ועוד.
 

 

במה חברה קבלנית מועילה לביצוע הפרויקט?

 

חברה קבלנית מיומנת בביצוע פרויקט בתמ"א 38, תדע לספק מידע אמין ומדויק, אודות פוטנציאל התוספות והשיפורים האפשריים בבניין.
מעבר לכך, חברה קבלנית מנהלת את סך ההתקשרויות הבירוקרטיות אל מול הרשויות ובהן הועדה הארצית לתכנון ובניה, המועצות המקומיות, מהנדסי העיר ועוד.

bottom of page