top of page

מידע לדייר אודות פרויקט תמ''א 38

בין אם הנך מתעניין בפרויקט תמ"א 38 באופן יזום, ובין אם כתוצאה מפניה של יזם, אנו כאן על מנת לספק את המידע המדויק ביותר, ואת מלוא סל זכויותיך.

מהו תמ"א 38?
תמ"א 38 הינה תוכנית מיתאר ארצית, שנועדה לשפר את יכולות עמידות המבנים, בפני רעידות אדמה עתידיות.
ממשלת ישראל גיבשה אוסף של חוקים ותקנות המגדירות מי מבין הבניינים זכאי להיכלל בתוכנית הארצית, ומהם שלבי הביצוע של הפרויקט.
במידה והבניין בו הנך מתגורר נבנה לפני שנת 1980, יתכן כי הנך זכאי לבצע פרויקט תמ"א 38 ובכך לשפר את איכות חייך - כמו גם את ביטחונך האישי והמשפחתי - במידה רבה.

מהם השלבים העומדים בפניך?
ראשית, על מנת להתחיל בבדיקות הזכאות והכדאיות, עליך לגבש רוב של 80% מדיירי הבניין, ולקבל את אישורם לביצוע הפרויקט.

כעת, יש לבצע את הצעדים הבאים:

בחירת היזם והקבלן לתהליך:
פרויקט תמ"א 38 הינו פרויקט תכנון ובניה מורכב. לשם כך, יש להיעזר בגורמים מקצועיים חיצוניים, אשר יסייעו לדיירי הבניין לקבל תמונת מצב מדויקת, ולבצע את הפרויקט על הצד הטוב ביותר.
 

בחירת גורם משפטי:
על מנת למצות את מירב הזכויות המגיעות לדיירי הבניין, מומלץ לרכוש את שירותיו של עורך דין מנוסה ומומחה בנושא זה. עורך הדין פועל מטעמכם, ומגן עליכם משפטית לאורך הדרך כולה.
 

מיצוי מירב הזכויות המגיעות לך:
לרוב, פרויקטים בתמ"א 38 מבוצעים על ידי גופים יזמים וקבלניים, אשר מעבר למשימות המיגון, משפרים במאוד את חווית המגורים בבניין. זאת על ידי זכויות בנייה המאפשרות הוספת מעלית, חניה אישית, שיפור וייפוי הלובי המשותף, הרחבת יחידות דיור, שיפור חזות פני הבניין ועוד. החברה הקבלנית שתיבחר תדע להעניק לך מידע רב, אודות פוטנציאל הוספת אלמנטים אלו.
 

התנהלות מול הרשויות:
על מנת לקבל אישור לביצוע פרויקט בתמ"א 38, יש לנהל התקשרות ממושכת אל מול הוועדה הארצית לתכנון ובניה, מחלקת ההנדסה בעירייה, מפקחי בנייה ועוד.

לרוב, החברה הקבלנית והיזמית תדע לנהל תהליכים אלו, להגיש את התוכניות, לבצע את השינויים ולקבל את האישורים המתאימים להמשך תהליך ביצוע.

ביצוע ופיקוח על ביצוע: 

עם התקבל כל האישורים, ניתן לעבור לשלב ביצוע הפרויקט על ידי החברה הקבלנית/ יזמית.

 

א. במידה והבניין זכאי להיכלל בתמ"א 38/3 (מועמד לחיזוק)
במידה והבניין נמצא כמתאים לעבור פעולות חיזוק, מתבצעת פעולת חיזוק המבנה על ידי הוספת קורות תמך ואמצעי חיזוק נוספים.

בשלב זה משולבים מרחבים מוגנים ביחידות הדיור, כמו גם אלמנטים נוספים כגון מעלית, מרפסות, קומות עליונות ולעיתים אף חניות צמודות.

 

ב. במידה והבניין בתמ"א 38/2 (מועמד להריסה)
במצב בו הבניין הועמד להריסה, מספקת החברה היזמית והקבלנית ערבויות מכר על הדירות העתידיות, וערבויות שכירות לדיירים המתפנים מדירתם. לאחר שלבי הביצוע ניתן ליהנות מדירות חדשות, משופרות ובעלות ערך רב, ומבניין חדש מיסודותיו.

מפקחי בניה מוודאים כי הבניה מתבצעת בהתאם לתוכניות, ובעמידה בלוחות זמנים, והשתלבותם בפרויקט קריטית לביטחון הדיירים.

bottom of page