top of page

אחזקת מוסדות

מוסדות ציבור ומבנים גדולים חשופים לבלאי משמעותי לאורך תקופת חייהם. זאת בשל תנועת האנשים הרבה העוברת בחללים השונים, כמו גם מורכבות המערכות המותקנות בהם.
 

על מנת לשמר את המבנה, על צורתו החיצונית ותפקוד מערכותיו השונות, יש להקפיד על תחזוקה שוטפת וברמה גבוהה. בכך, ניתן יהיה להבטיח כי המערכות היקרות המותקנות במבנה ישומרו בצורה הטובה ביותר, ויעמדו במשימות היומיומיות המוטלות עליהן.

אנו במיבנה מבינים במערכות מורכבות, כמו גם מבינים את חשיבותו של מבנה מטופח ותקין.

אחזקת מוסדות על ידנו כוללת את האלמנטים הבאים:
 

אחזקת מערכות המיזוג וההסקה
כמתקיני מערכות מיזוג והסקה אנו מבינים היטב את אופן פעולת המערכות, ובכך משכילים לזהות נקודות תורפה וכשל, עוד לפני שהתקלה מתרחשת. אנו נדאג לתקינותן של המשאבות השונות, הצינורות, המסננים, המנועים ועוד.
 

אחזקת מערכות האינסטלציה
מערכות האינסטלציה במבנה כוללות את רשת המים והביוב.
מערכות אלו נוטות "לסבול" מתקלות חוזרות, ובהן סתימות, הצפות ועוד, הגורמות לעיתים קרובות להפסק עבודה ולמפח נפש גדול.
אנו במיבנה מומחים באחזקת מערכות אינסטלציה, ולנו הידע, המיומנות וכוח האדם המדויק על מנת להבטיח תפקוד תקין לאורך השנה כולה.
 

אחזקת המבנה חיצונית ופנימית
פגעי מזג האוויר, פגעי הזמן ותעבורת האנשים מהווים הסיבות העיקריות לפגיעה בחזותו החיצונית והפנימית של המבנה. אנו נדע לתחזק את המבנה בהיבטי השיפוץ, הבניה, הצביעה והחידוש של קירות המבנה, חדריו והאלמנטים הרבים הקיימים בו.  

bottom of page