top of page

מערכות אינסטלציה

מערכות אינסטלציה מהוות את אחת התשתיות החשובות והקריטיות ביותר במבנים, ואליהן מתנקזות פעולות

יומיומיות רבות. ניתן לומר כי אין ניתן לקיים מהלך חיים נורמטיבי, ללא תפקוד תקין של מערכות המים והביוב.

במידה ורשתות האינסטלציה במבנה מוקמות ומתוכננות כראוי, ניתן ליהנות ממים זורמים, ניקוז דלוחין ופעולות

רבות נוספות, באופן שגרתי וללא דאגה.
אולם כאשר הצנרת מוקמת בצורה שגויה, מחומרים לקויים או כתוצאה משימוש פגום – לא רק שנגרמת עוגמת

נפש גדולה, אלא גם נזק גדול למבנה.

הקמת מערכות אינסטלציה כהלכה - כיצד זה נעשה?

כבכול מערכת חיונית, גם על רשת האינסטלציה יש לתת את הדעת עוד בשלבי התכנון הראשוני של המבנה.
ברוב המבנים, רשת האינסטלציה משרתת 4 אלמנטים:

אחסון והזרמת מים קרים וחמים - כל צינורות המשולבים במבנה מיועדים למטרה זו, ומזרימים מים בלחץ,

לשימוש לשתייה או להשקיה.
צינורות אלו עשויים מחומרים פלסטיים עמידים ומתקדמים כגון "גלרון 2000", "פולירול", "פקסגול" או צינורות ראשיים מברזל, בין אם זה בקרקע או גלויים במבנה.

הזרמת מים חמים - על ידי צינורות עמידים למים חמים, המוזרמים בטמפרטורות גבוהות במיוחד למבנים או למוסדות

יקוז ביוב ומי דלוחין - רשת צינורות המנקזת את מי הדלוחין למערכת הביוב החיצונית. צינורות אלו עשויים לרוב מחומרים פלסטיים מסוג HDPE (גיבריט) או מיציקת ברזל במוסדות ציבור.

ניקוז מי גשמים - מערכת מצינורות HDPE (גיבריט) המנקזת מי גשמים מהגגות ומהמרפסות.

מערכות אינסטלציה בחשיבה ירוקה
עם התפתחות הטכנולוגיה והגידול בביקוש, הולכות מערכות אינסטלציה ומנוצלות למטרות אקולוגיות רבות.
כך לדוגמא, מערכות ניקוז מים אפורים (מי כביסה, המים הזורמים בכיורים ובאמבטיות ועוד) עושות שימוש נבון במים ממוחזרים לטובת השקיה.

הקמה ותחזוקה של מערכות אינסטלציה עם חברת מיבנה

אנו במיבנה מיומנים בהקמת ותחזוקת מערכות אינסטלציה למבנים פרטיים וציבוריים.
נדע לתת מענה מדויק ואיכותי לסוגיות רשת הביוב, ניקוז מי הגשמים, הקמת צנרת עמידה, אספקת המים הראשית ועוד, וכל זאת מתוך יישום טכניקות חסכוניות ואקולוגיות.

אנו מתמחים בצנרת מתקדמת מסוגים שונים כגון:

HDPE (גיבריט), גלרון 2000, פולירול, פקס, ברזל, נחושת ומגוון חומרים איכותיים לצנרת המזרימה:

 

מים

ביוב

מי הסקה

קיטור

דלק

גזים רפואיים

אינסטלציה - צנרת.jpg
bottom of page